Existenční a nezabavitelné minimum 2012

Existenční a nezabavitelné minimum 2012
Existenční a nezabavitelné minimum 2012

Začátek roku 2012 přinesl hned několik velkých změn. Kromě toho že došlo k navýšení DPH, což jste mohli poznat při nákupech u ž před vánoci, dochází i řadě změn v sociálních dávkách. Velkou změnou je zvýšení životního minima. To se už 6 roků nezvyšovalo. Od 1. 1. 2012 se ale původní částka 3126 zvyšuje na 3410 Kč. Stejně tak se zvýšilo i existenční minimum. To se mění z původní částky 2020 Kč na 2200 Kč. Obě částky se tak zvýšilo o 9%.
Zvýšení životního a existenčního minima pak má velký vliv i na další sociální dávky. Od toho, jaké je životní minimum se totiž odvíjí nárok i na jiné dávky. Například u přídavků na dítě nebo třeba u porodného záleží na tom, jestli jsou příjmy rodiny vyšší než určitá hranice. Pokud ano, nárok na sociální dávky není. Pokud jsou ale příjmy za rozhodné období nižší než 2,4 násobek životního minima, pak je nárok. Porodné 2012, nebo i přídavky na dítě 2012 tak může získat více rodin. Stačí jen zajít na příslušný úřad a znovu si podat žádost o dávky.
Změny u sociálních dávek mají vliv i na další věci. Od toho, jaké je životní minimum a přídavky na bydlení, se odvíjí i stanovení nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum 2012 se také zvyšuje. Zatímco dříve při exekuci na mzdu (ne při jiných srážkách ze mzdy) byla základní nezabavitelná částka „pouze“ 5326, od začátku roku 2012 je základní nezabavitelné minimum 5481,33 Kč.
V praxi to pak znamená, že ti kdo mají nařízeny srážky ze mzdy, budou mít od začátku roku více peněz než dříve. Zvýšení není velké, ale ten kdo má exekuci na mzdu, a žije jen s minimální nezabavitelnou částkou, bude jistě rád, za každou korunu. Zvlášť když se na konci roku zdražili téměř všechny potraviny.
Změn, které se týkají sociálních dávek, je ale mnohem více. Mění se i podmínky nároku na rodičovskou dovolenou nebo i podmínky pro získání odstupného při výpovědi ze zaměstnání. Změnili se i podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nově také většinu sociálních dávek vyřizují úřady práce. Ty nově převzaly větší část vyřizování dávek od sociálních úřadů.