Podpora v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky

Podpora v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky
Podpora v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky

Podpora v nezaměstnanosti patří mezi základní „sociální dávky“, na které byste měli mít nárok ve chvíli, kdy přijdete o zaměstnání. Nárok na podporu ale nemají automaticky všichni zaměstnanci, kteří přišli o práci. I u podpory platí několik podmínek, které musíte splnit, aby vám byla přiznána.
První podmínka je to, že se do sedmi dnů od ukončení pracovního poměru zaregistrujete na úřadu práce a požádáte si o podporu v nezaměstnanosti. Pokud tento termín promeškáte, neděje se nic hrozného, jen vám vzniká povinnost platit si sami zdravotní pojištění. Podpora v nezaměstnanosti vám může být přiznána i při pozdější žádosti. Pozor jen na to, že podpora se nevyplácí zpětně. Takže pokud o ni podáte žádost až se zpožděním, tak vám ji nevyplatí zpětně.
Další hlavní podmínka, abyste měli nárok na sociální dávky v nezaměstnanosti, je to, že splňujte podmínku odpracované doby. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají pouze ti, kdo v posledních 3 letech odpracovali alespoň 12 měsíců (přesněji ti kdo odváděli důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).
Na podporu v nezaměstnanosti tak nemají nárok třeba studenti, pokud při studiu střední nebo vysoké školy nepracovali. Nárok na podporu v nezaměstnanosti ale můžete mít, i když jste v posledních 3 letech vůbec nepracovali. Existuje takzvaná „náhradní doba“ která se započítává jako doba strávená v práci. Patří sem například mateřská dovolená, rodičovská dovolená, nebo i další činnosti jako je třeba péče o osobu zdravotně postiženou.
Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti z důvodu náhradní doby, pak se výše podpory nevypočítá z vašeho platu (protože jste žádný neměli), ale stanoví se na základě průměrné mzdy v ČR. Taková podpora je pak velmi nízká. Zatímco při podpoře v nezaměstnanosti po ukončení zaměstnání je výše podpory  45% – 65% z vašeho posledního platu (přesněji z průměrné mzdy v poslední čtvrtletí), s omezením na maximální výši 13 528 Kč (v roce 2011). Podpora po mateřské nebo rodičovské dovolené je maximálně 3498,6 Kč